Hizmet Bölgelerimiz :
Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe
Bigi ve arıza kaydı için lütfen arayınız !
0216 567 39 26
0533 357 07 17

  
i       = Durum kodları (s)  Kombinin o anki hangi konumda olduğunu gösterir.
- i     = Arıza kodlarını Gösterir (f). Geriye dönük 10 adet arızayı hafızaya kaydeder.
+ i    = Parametre giriş (p) Fabrika ayarlarında değişiklik yapılacağı moda giriş.
-      =Su basıncı kontrolü
- +   = Bacacı modunda çalıştırma ekranı.    


VAİLLANT TURBOTEC PRO, TURBOTEC PLUS KOMBİLERİN ARIZA KODLARI

F.00 Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
        çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı)
F.01 Dönüş suyu sıcakık sensörü kesintisi (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
        çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı)
F.02 SS çıkış sensörü bağlantısı kopuk (NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de yanlış soket bağlantısı, boyler
        elektroniğinde yanlış soket bağlantısı.)
F.03 Boyler sıcaklık sensörü bağlantısı kesik ( NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de arızalı geçme bağlantısı, boyler
        elektroniğinde arızalı geçme bağlantısı.)
F.10 Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.11 Dönüş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.12 SS çıkış sensörü bağlantısında kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.13 Boyler sıcaklık sensörü kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.20 Emniyet kapatması: Limit termostad (Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı, gidiş veya
       veya dönüş suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya ateşleme elektrodu
       üzerinden kaçak nedeniyle deşarj)
F.22 Emniyet kapatması: Su eksikliği (Üründe çok az su veya su yok, su basınç sensörü arızalı, pompaya veya
        su basınç sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı)
F.23 Emniyet kapatması:Sıcaklık farkı çok büyük (Pompa bloke oluyor, pompa gücü az, üründe hava var, gidiş ve
       ve dönüş NTC karışmış.)
F.24 Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı (Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı
       çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı.)
F.26 Arıza: Gaz armatürü işlevsiz (Gaz armatürü bobini bağlı değil, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru
       olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, gaz armatürü bobini arızalı, elektronik arızalı.)
F.27 Emniyet kapatması: Sahte alev (Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik vafı sızdırıyor.)
F.28 Çalışma kesintisi: Ateşleme başarısız (Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var
       gaz giriş basıncı çok düşük, termik apatma düzeneği (TAE) devrede, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz
       armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde
       kesinti, ateşleme sistemi (ateşleme trafosu, ateşlme kablosu, ateşleme soketi, ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon
       akımında (kablo elektrod) kesinti, üründe hatalı topraklama, alektronik arızalı.
F.29 İletişimde kesinti: Tekrar ateşleme başarısız (Gaz girişi zaman zaman kesik, atık gaz resirkilasyonu, ürünün
       hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali.
F.33 Hava ölçüm cihazı arızalı (Fandaki soket doğru takılmamış, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak
       takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu, Hall sensörü arızalı, elektronik arızalı)
F.45 Sıcak su giriş sensörü arızalı (sıcak su sensörü arızalı)
F.46 Sıcak su giriş sensöründe kısa devre.
F.47 Sıcak su çıkış sensörü bağlantısında kesinti
F.48 Sıcak su çıkış sensöründe kısa devre
F.49 eBUS arızası (eBUS'ta kısa devre, eBUS aşırı yüklenme veya eBUS'ta değişik polariteye sahip iki gerilim beslemesi.
F.61 Gaz armatürü kumandasında arıza (Gaz armatürüne giden kablo demetinde kısa devre/topraklama teması, gaz
        armatürü arızalı (Bobinlerin topraklama teması) elektronik arızalı
F.62 Gaz armatürü kapatma gecikmesi arızası (Gaz armatürünün gecikmiş kapatması, alev sinyalinin gecikmeli sönmesi,
       gaz armatürü sızdırıyor, elektronik arızalı)
F.63 EEPROM arızalı (Elektronik arızalı)
F.64 Elektronik/NTC arızası (NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı
F.65 Elekronikte yüksek sıcaklık arızası (Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elekronik arızalı.
F.67 Elektronik / alev arızası ( Makul olmayan alev sinyali, elektronik arızalı )
F.68 Dengesiz alev sinyali arızası (Gazda hava, gaz giriş basıncı çok düşük, yanlış hava fazlalık katsayısı, yanlış gaz memesi
       iyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot)
F.70 Geçersiz cihaz kodu (DNS) Ekran ve elektronik kart aynı zamanda değiştirildi ve cihaz tipi numarası yeniden ayarlanmadı
       yanlış veya eksik güç kodlama direnci.
F.71 Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızası (Gidiş suyu sıcaklık sensörü sabir değer bildiriyor: Gidiş devresi sıcaklık sensörü
        gidiş borusuna doğru dayanmıyor, gidiş devresi sıcaklık sensörür arızalı.)
F.72 Gidiş suyu ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı ( Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farklılıkları çok büyük, Gidiş
       suyu ve / veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
F.73 Su basıncı sensöründe kısa devre (Su basıncı sensöründe kesinti / kısa devre, su basıncı sensörü besleme hattında
       GND ye kesinti/kısa devre veya su basıncı sensörü arızalı.
F.74 Su basıncı sensörü arızası ( Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V a kısa devre var veya su basıncı sensöründe
        dahili hata.)
F.75 Arıza, pompa çalışmaya başladığında basınç farkı algılaması yok. (su basıncı sensörü veya/ve pompa arızalı, ısıtma
       sisteminde hava, üründe yetersiz su; ayarlanabilen baypası kontrol edin, harici genleşme kabını geri dönüşe bağlayın.
F.77 Atık gaz klepesi/yoğuşma suyu pompası arızası ( Geri bildirim yok, atık gaz klepesi arızalı)
F.80 actoSTOR giriş sensörü arızalı (NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de yanlış soket bağlantısı, tabakalı boyler
       elektroniğinde yanlış soket bağlantısı, sensördeki soketin gövdeye topraklama teması var, kablo demetinde kısa
       devre, sensör arızalı)
F.81 Boyler doldurma pompası arızalı (Boyler belirli bir sürenin geçmesine rağmen tam dolmuyor: Boyler ısıtma sensörünü
       ve boyler sensörünü kontrol edin, boyler pompasında hava, pompaya giden kablo demetini kontrol edin, üründeki
       aqua sensörü ve/veya sınırlayıcı kontrol edin, üç yollu vana arızalı, sıcak su eşanjörü tıkalı, pompa arızalı.
F.83 Gidiş ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık hatası (Brülör çalıştığında, gidiş veya dönüş devresi
       sıcaklık sensöründe çok küçük sıcaklık değişikliği kaydediyor veya herhangi bir değişiklik
       kaydedilmiyor: Üründe çok az su, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensörü boruya doğru dayanmıyor.
F.84 Gidiş/dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık farkı tutarsız hatası (Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü
       tutarsız değerler bildiriyor: Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü birbiriyle karışmış, gidiş ve dönüş
       devresi sıcaklık sensörü doğru monte edilmedi.
F.85 Gidiş suyu veya dönüş suyu sıcaklık sesnörü yanlış monte edildi arızası (Gidiş ve/veya dönüş devresi
       sıcaklık sensörü aynı/yanlış boruya monte edildi.
F.86 Limit termostad kontağı açık (burner off input) (Brülör durdurma kontağının devreye sokulması
       (örneğin yerden ısıtma için emniyet termostadı.)
F.90 Boyler modülü ile iletişim kesildi (Üründen boyler modülüne giden kablo demetini kontrol edin (PEBus)
       eğer ürün actoSTOR modülü olmadan çalıştırılacaksa, D.092 = 0 ayarlayın.
F.91 Boyler modülünde sensör/bileşen hatası

Vaillant ecoTEC pre (Yoğuşmalı) kombi arıza kodları

F.00 Arıza: Gidiş devresi sıcaklık sensörü (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
        çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı)
F.01 Arıza: Dönüş devresi sıcakık sensörü (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
        çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı)
F.10 Kısa devre: Gidiş devresi sıcaklık sensörü (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.11 Kısa devre: Dönüş devresi sıcaklık sensörü (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.13 Kısa devre: Sıcak su boyler sıcaklık sensörü (Geçerlilik: Sadece ısıtma konumu bulunan ürün
       NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
F.20 Emniyet kapatması: Aşırı ısıtma sıcaklığına ulaşıldı (Aşırı ısıtma sıcaklığına ulaşıldı, su olup olmadığını
       ve akış miktarının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı
       gidiş veya dönüş suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya ateşleme elektrodu
       üzerinden kaçak nedeniyle deşarj)
F.22 / 0,0 bar; Emniyet kapatması: Isıtma cihazında yetersiz su (Üründe çok az su veya su yok, su basınç sensörü
        arızalı,  su basınç sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı)
F.23 Emniyet kapatması:Sıcaklık yayılması çok fazla NTC1/NTC2 (Pompa bloke oluyor, pompa gücü az
       üründe hava var gidiş ve dönüş devresi NTC sensörleri karışmış.)
F.24 Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı (Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı
       çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı.)
F.27 Emniyet kapatması: Alev algılama arızası (Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik
       vafı sızdırıyor.)
F.28 Arıza: Çalışma sırasında ateşleme başarısız (Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var
       gaz giriş basıncı çok düşük, termik apatma düzeneği (TAE) devrede, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz
       armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde
       kesinti, ateşleme sistemi (ateşleme trafosu, ateşlme kablosu, ateşleme soketi, ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon
       akımında (kablo elektrod) kesinti, üründe hatalı topraklama, alektronik arızalı.
F.29 Arıza: Alev sönmesi (Gaz girişi zaman zaman kesik, atık gaz resirkilasyonu, ürünün
       hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali.
F.32 Fanın test fonksiyonu aktif: Fan devir sayısı tolerans değerleri dışında (Fandaki soket doğru takılmamış
       elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak  takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu
       Hall sensörü arızalı, elektronik arızalı)
F.46 Kısa devre: Güneş enerjisi devresi su girişindeki sıcaklık sensörü (Geçerlilik: Güneş enerjisi seti monte edilmiş
       (opsiyonel) sensör arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
F.47 Sıcak su çıkış sensörü bağlantısında kesinti
F.48 Sıcak su çıkış sensöründe kısa devre
F.49 e-veri yolu arızası (e veri yolunda kısa devre, e-veri yolu aşırı yüklü veya e-veri yolunda farklı polariteye sahip
       iki gerilim beslemesi. (sadece arıza günlüğünde görülebilir)
F.61 Gaz armatürü kumandasında arıza (Gaz armatürüne giden kablo demetinde kısa devre/topraklama teması, gaz
        armatürü arızalı (Bobinlerin topraklama teması) elektronik arızalı
F.62 Gaz armatürü kapatma gecikmesi arızası (Gaz armatürünün gecikmiş kapatması, alev sinyalinin gecikmeli sönmesi,
       gaz armatürü sızdırıyor, elektronik arızalı)
F.63 EEPROM arızalı (Elektronik arızalı)
F.64 Arıza: Elektronik/sensör/analog dijital dönüştürücü (NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı
F.65 Elekronikte yüksek sıcaklık arızası (Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elekronik arızalı.
F.67 Elektronik / alev arızası ( Makul olmayan alev sinyali, elektronik arızalı )
F.68 Arıza: alev sabit değil (analog giriş) (Gazda hava, gaz giriş basıncı çok düşük, yanlış hava fazlalık katsayısı,
       yanlış gaz memesi  iyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot)
F.70 Geçersiz cihaz kodu (DNS) Ekran ve elektronik kart aynı zamanda değiştirildi ve cihaz tipi numarası yeniden ayarlanmadı
       yanlış veya eksik güç kodlama direnci.
F.71 Arıza: Gidiş/dönüş devresi sıcaklık sensörü (Sabit değer bildiren gidiş devresi sıcaklık sensörü gidiş borusuna
       doğru şekilde yerleştirilmemiş, gidiş devresi sıcaklık sensörür arızalı.)
F.72 Arıza: su basıncı sensörü/ dönüş devresi sıcaklık sensörü sapması ( Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farklılıkları çok büyük,
       Gidiş suyu ve / veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
F.73 Arıza: Su basıncı sensörü bağlı değil veya kısa devre söz konusu (Su basıncı sensöründe kesinti / kısa devre, su basıncı
        sensörü besleme hattında kesinti/kısa devre veya su basıncı sensörü arızalı.
F.74 Arıza: Su basıncı sensöründe elektrik arızası ( Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V a kısa devre var veya su
       basıncı sensöründe dahili hata.)
F.77 Arıza: Yoğuşma veya duman (Geçerlilik: Yoğuşma suyu pompası veya atık gaz klepesi monte edilmiş (opsiyonel)
       Arızalı yoğuşma suyu pompasını veya atık gaz klapesini kontrol edin.
F.83 Arıza: Kuru yanma (Brülör çalıştığında, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensöründe çok küçük sıcaklık değişikliği
       kaydediyor veya herhangi bir değişiklik kaydedilmiyor: Üründe çok az su, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık
       sensörü boruya doğru yerleştirilmemiş.
F.84 Arıza: Gidiş/dönüş devresi sıcaklık sensörü (Değerler uyuşmuyor, gidiş ve dönüş devresi arasındaki fark < -6 k
       gidiş dönüş devresi sıcaklık sensörü tutarsız değerler bildiriyor: Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü birbiriyle karışmış,
       gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü doğru monte edilmedi.
F.85 Arıza: sıcaklık sensörü (Gidiş ve/veya dönüş devresi sıcaklık sensörü aynı/yanlış boruya monte edildi. Sıcaklık sensörü
        bağlı değil veya doğru bağlanmamış.
F.87 Arıza: Ateşleme trafosu kablosu (ateşleme trafosunun kablo demeti ana karta bağlanmamış veya doğru bağlanmamış
        kablo demetinde kısa devre var veya ateşleme trafosu hasar görmüş.
F.88 Arıza: Gaz armatürü (Gaz armatürü bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre.
F.89 Arıza: Pompa (Pompa bağlı değil veya doğru bağlanmamış,yanlış pompabağlanmış, kablo demetinde kısa devre.
Err   Arıza: Arabirim iletişimi (Arabirim kartı bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre.


VAİLLANT TURBOMAG HERMATİK ŞOFBEN ARIZA KODLARI

F01 Aşırı ısınma: NTC sensörü su sıcaklığının >85'c olduğunu tespit etti. Gaz girişi kesildi. Açma-kapatma düğmesinden
      ürünü kapatın.
F02 NTC arızası sıcak su: NTC sensörü arızası.
F04 Ateşleme arızası: Brülör ateşlenmiyor veya ateşleme çalışma konumunda beklenmeyen bir biçimde sönüyor.
F05 Hava basınç sensörü hatalı: Yanma havası/atık gaz sistemi arızası, fan arızası.
F06 Elektrik gerilimi çok düşük: Elektrik gerilimi 175v (+-10v) değerinin üzerine çıktığında ürün normal çalışır.
F07 Ga armatürü arızası.
F09 Basınç şalterinde kısa devre: Basınç şalteri 15 saniye süreyle kapalı ise (çalışmıyorsa) ve fan etkinleştirilmemişse
      bu arıza kodu gösterilir. Basınç regleri yeniden açıldığında(işletimde olduğunda) normal çalışma konumu otomatik
      olarak başlatılır.
E    Donmaya karşı koruma aktif. NTC tarafında soğuk su girişinde <5'c değerinde sıcaklık tespit edildi. Brülör 7 saniye
      için minumum gaz ayarı ile çalıştırılır. Sıcaklık >7'c olduğunda, arıza E durumu sonlandırılır.

© 2012 Copyright, ISI-SU LTD.ŞTİ, Tüm Hakları Saklıdır.